​Algemene voorwaarden
 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Huureenauto.nl worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Alle pagina’s die onder het domein www.busjehuren.nl vallen, de inhoud en infrastructuur ervan inclusief de online autohuurreserveringsmodule van de website, zijn eigendom van en worden beheerd en u aangeboden door Crrntl B.V. handelend onder de naam Huureenauto.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant, Nederland, nummer 054652804 ("wij", "we" of "onze") en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, onderhevig aan onderstaande voorwaarden.

Huureenauto.nl biedt de mogelijkheid om op haar website huurauto’s en bestelwagens te reserveren. Daarnaast kunnen er tevens andere diensten geboekt worden zoals extra verzekeringen ten behoeve van afkoop eigen risico en annulering. Het aanbieden en leveren van deze diensten is ook onderworpen aan de bijzondere voorwaarden van de dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op opdrachten die reeds zijn aanvaard door Huureenauto.nl namens de betrokken dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de reiziger de algemene voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar opdracht, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

De opdracht in het algemeen:

Aanbod en aanvaarding

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Huureenauto.nl. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een affiliate plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan en een factuur. Indien de opdrachtgever geen bevestigingsemail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, wordt hij / zij verzocht om contact op te nemen met ons service team. Het boekingsproces van Huureenauto.nl is zodanig ingericht dat de opdrachtgever er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Huureenauto.nl is de opdrachtgever aan deze overeenkomst gebonden.

Herroeping aanbod

Het aanbod van Busjehuren.nl is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de huursom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk na aanvaarding te geschieden, opgaaf van reden is niet nodig. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Huureenauto.nl niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde opdrachtgever – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Reservering wijzigen

Op het moment dat uw reservering is bevestigd is de prijs van de reservering gegarandeerd, echter toekomstige aanpassing aan de reservering kunnen effect hebben op de overeenkomst. Voor alle toekomstige aanpassingen (Voorbeelden: naam van de bestuurder, ophaal- en inlever locatie, ophaal- en inlever moment, duur, auto en klasse) aan de reservering wordt de prijs herberekend, dit beïnvloedt de huurprijs.

Annuleren en annuleringskosten

Annuleringen kunnen alleen vóór aanvang van de huurperiode worden aangevraagd bij Huureenauto.nl. U kunt uw annulering niet melden bij het lokale verhuurbedrijf.

Annulering van uw reservering is kosteloos indien:

  • annulering méér dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt
  • er een alternatief aanbod is gedaan welke niet op uw wensen aansluit.


U ontvangt geen restitutie als de huurperiode voortijdig eindigt, u het voertuig te laat ophaalt, u niet over de juiste documenten beschikt bij het ophalen van het voertuig, niet op komt dagen of u de huur na begin van de huurperiode annuleert. Wij aanvaarden geen annulering na het begin van de huurperiode. Wij bieden u de mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor €10,- per reservering. Dit betekent dat een reservering, ongeacht de reden, kan worden geannuleerd, tot het tijdstip dat u de huurauto dient op te halen.

Ophalen huurauto

Om uw voertuig te kunnen ophalen dient u in het bezit te zijn van een aantal documenten:

  • • Een geldig paspoort of identiteitskaart
  • • Een geldig rijbewijs
  • • De autoverhuurvoucher uitgegeven door Huureenauto.nl
  • • Een creditcard of pinpas op naam van de hoofdbestuurder ten behoeve van de borg.
  • • Adresbevestiging in de vorm van een recent bankafschrift, energienota, uitreksel persoonsregister, of iets dergelijks (alleen nodig indien u de borg met een pinpas voldoet).


Het adres van de autoverhuurlocatie

Het adres van de autoverhuurlocatie vindt u op pagina 1 van de autoverhuurvoucher. Wij raden u aan te controleren of de tank vol is en of er sprake is van schade aan het voertuig welke niet is opgenomen in de huurovereenkomst bij het ophalen van uw huurauto. Alle extra's zoals one way kosten, toeslagen voor jonge bestuurders, toeslagen voor afhandeling buiten kantooruren, kinderzitjes etc. dienen volledig te worden voldaan als het voertuig wordt afgehaald. Op deze lokaal te betalen zaken kan lokale belastingen worden geheven.

Wat is inclusief het huurcontract?

• autoklasse van uw keuze

• onbeperkte kilometers

• wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

• casco verzekering

• diefstalverzekering

• inzittenden verzekering.

Wat is niet inclusief het huurcontract?

• brandstof

• het beperkt eigen risico in geval van schade of diefstal

• boetes voor verkeersovertredingen, parkeerboetes en tol

• schoonmaakkosten van de huurauto gedurende de huurperiode

• extra opties

• extra bestuurderstoeslag.

Ongevallen inzittenden verzekering

Persoonlijke ongevallenverzekering. De meeste reisverzekeringen bieden dekking voor persoonlijke ongevallen (controleer dit voor vertrek). Als dit niet is opgenomen in de reisverzekering, kunt u deze verzekering afsluiten bij het begin van de huurperiode.

Huurperiode

Eén dag wordt beschouwd als een periode van 24 uur.

Prijsberekening

Op het moment dat uw reservering is bevestigd is de prijs van de boeking gegarandeerd. Federale, staats- of lokale wetten en belastingen kunnen echter invloed hebben op de prijs met verandering van de prijs tot gevolg. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op ieder moment aan te passen, door het verhogen of verlagen van de aangegeven prijs. Een weekprijs bestaat uit 7 opeenvolgende huurdagen van elk 24 uur. Extra huurdagen worden berekend met 1/7 van de weekprijs.

Betaling

Busjehuren.nl biedt enkel pre-paid autoverhuur aan. “Pre-paid” betekent dat u de huursom voorafgaand aan de huurperiode aan ons betaalt. U kunt de huurkosten voldoen via bankoverschrijving, iDeal of credit card.

Autoklasse en beschikbaarheid

Het voertuig zoals genoemd op onze website of in de reserveringsbevestiging vertegenwoordigt een autoklasse. Het aangegeven merk en type is slechts een voorbeeld van de autoklasse die u reserveert en zal niet altijd beschikbaar zijn. De lokale autoverhuurmaatschappij heeft het recht om een vergelijkbare auto van een ander merk/type uit dezelfde klasse te leveren, bepaald door het aantal zitplaatsen, het aantal deuren en eventueel motorinhoud.

Inleveren van het voertuig

Aan het einde van de huurperiode dient u het voertuig op de juiste plaats zoals aangegeven op het huurcontract, en het juiste tijdstip, onbeschadigd terug te brengen en de sleutels terug in te leveren. Zorg ervoor dat u het voertuig bij hetzelfde verhuurbedrijf terugbrengt waar u het ook heeft opgehaald. Het is verstandig om de documenten van de huur nog enige tijd te bewaren na het inleveren.

De huurovereenkomst

Huureenauto.nl handelt als agent voor het verhuurbedrijf. De huurovereenkomst wordt uiteindelijk opgemaakt door het verhuurbedrijf dat de huurauto aanbiedt. Daarom dienen klanten zich aan de algemene voorwaarden van het verhuurcontract en de wetten van het land waar het voertuig wordt gehuurd, te houden. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor verlies, schade of wijzigingen aan het voertuig, vertragingen of veranderingen veroorzaakt door civiele conflicten, bedrijfstechnische dilemma's inclusief luchtverkeer, terroristische activiteiten, natuurlijke of nucleaire rampen, brand, ongunstige weersomstandigheden, geannuleerde vluchten of faillissementen van luchtvaartmaatschappijen. Als u een lokale overeenkomst afsluit, geeft u aan dat u instemt met de desbetreffende categorie en dat u instemt met de algemene voorwaarden en plaatselijke extra's. Bewaar de huurovereenkomst ten minste gedurende twee maanden na de huurperiode.

Mechanische moeilijkheden

In het geval van mechanische problemen dient u onmiddellijk contact op te nemen met het verhuurbedrijf, het telefoonnummer staat vermeld in de huurovereenkomst. Toestemming voor reparatie of een vervangend voertuig dient te worden gegeven door het lokale verhuurbedrijf.

Kwaliteitscontrole

Als u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met uw huurauto, dan raden wij u aan dit direct, ter plaatse, bij een medewerker van het verhuurbedrijf, kenbaar te maken. Het is erg moeilijk voor ons om een claim over de toestand van het voertuig af te handelen als de huurperiode reeds is afgelopen. We dienen altijd te worden geïnformeerd over eventuele problemen, zodat we in staat zijn om een passende oplossing te vinden. U kunt bij ons schriftelijk, binnen 8 weken na het terugbrengen van het voertuig, een klacht indienen, waarbij u een kopie van het lokale huurcontract en alle relevante bonnen en facturen mee stuurt. Bij het afhandelen van problemen en klachten nemen wij de rol van bemiddelaar tussen u, de huurder en de verhuurder in. Vrijwillige verzekeringsbijdragen die ter plaatse werden voldaan kunnen niet terugbetaald worden. Neem alstublieft onmiddellijk contact met ons op als u twijfels heeft over het aanbod van het plaatselijke verhuurbedrijf. Wij kunnen niets terugbetalen, als u, zonder onze tussenkomst of zonder ons te informeren, ter plaatse bepaalde andere autotypes of alternatieven heeft geaccepteerd. Als u klachten heeft over de verhuur, service, Huureenauto.nl of het lokale verhuurbedrijf, vragen wij u een brief te sturen naar Huureenauto.nl, Taalstraat 40, 5261 BE, ‘s-Hertogenbosch, Nederland ter attentie van de After Sales. U kunt ook een e-mail sturen naar service@huureenauto.nl.

Speciale aanvragen

Alle extra items, zoals kinderzitjes, imperials, trekhaken, navigatiesystemen, mobiele telefoons en andere extra's zijn op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. Normaal gesproken dient ter plaatse een toeslag te worden voldaan, tenzij anders vermeld.

Waarborg en brandstof

De meeste autoverhuurbedrijven verplichten u een waarborgsom te betalen welke gelijk is aan het eigen risico, de kosten van een volle tank en andere bijkomende kosten die tijdens de huurperiode ontstaan (€600). De waarborgsom kan alleen voldaan worden met een creditcard of pinpas welke op naam staat van de hoofdbestuurder.* Op alle locaties wordt een waarborgsom in contanten geweigerd. Indien u ervoor kiest om de waarborg met een pinpas te voldoen, dient u tevens een adresbevestiging in de vorm van een recent bankafschrift, energie nota of iets dergelijks te overleggen welke niet ouder is dan 2 maanden.

* Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder dat dit een door de verhuurmaatschappij geaccepteerd betaalmiddel is. Huureenauto.nl kan hierin geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Er zijn verschillende betaalkaarten die mogelijk niet worden geaccepteerd zoals Visa Electron, MasterCard debit kaarten en variaties op dergelijke betaalkaarten.

Huurders aansprakelijkheid

Tenzij schade aan het voertuig voor vertrek is vermeld in de huurovereenkomst, ontvangt u een voertuig zonder gebreken of zichtbare schade. U bent verantwoordelijk voor alle schade die ontstaan is tijdens de huurperiode, tot een hoogte van uw eigen risico. Controleer de auto daarom goed als u uw huurauto in ontvangst neemt.

Restitutie

Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie voor (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers. U ontvangt geen vergoeding wanneer u het voertuig later afhaalt of eerder terugbrengt als de opgegeven data en tijden. Dit geldt ook, wanneer u het voertuig niet kunt huren omdat u niet in het bezit bent van de juiste officiële documenten of als u niet in staat bent de borg te betalen. Verder ontvangt u ook geen vergoeding wanneer u niet de gevraagde documenten kunt leveren in geval van een claim , of als u ons ten tijde van het huren hierover niet heeft geïnformeerd.

Vertragingen

Wanneer u een vertraging heeft opgelopen waardoor u misschien het ophaaltijdstip mist, raden wij u dringend aan direct contact met ons, of met het verhuurbedrijf op te nemen (details vindt u op uw voucher). Als geen van ons wordt geïnformeerd, kan het gebeuren dat het verhuurbedrijf het voertuig aan iemand anders verhuurt na afloop van een aangemeten periode. Als de huurauto, door uw vertraging, alleen na sluitingstijd kan worden opgehaald, kan het verhuurbedrijf u een "buiten kantooruren vergoeding" in rekening brengen.

Lokale / extra opties

Kosten van extra items die ter plaatse betaald dienen te worden, lokale toeslagen en verplichte vergoedingen kunnen variëren en zijn onderhevig aan veranderingen. De kosten zijn slechts een indicatie, omdat het daadwerkelijk bedrag gedurende de reservering tot en met het afhalen van het voertuig nog kan veranderen.

Voorwaarden downloaden

Download hier de volledige versie van: